Gasilski domLeta 1897 je bilo na Koroški Beli registrirano prvo gasilsko društvo imenovano "Požarna bramba". V istem letu je društvo dobilo prvo ročno brizgalno, postavljeno je bilo leseno poslopje, nabavljena je bila lestev, cevi, obleke, čelade, trobenta in žig. Leta 1934 so na vasi začele potekati vse bolj intenzivne priprave na gradnjo gasilskega doma. Začeli so z odkupi zemljišč, izdelavo načrta, nabavo gradbenega materiala in pridobitvijo dovoljenj. Sestavljen je bil ožji odbor za zidavo doma v sestavi: Anton Svetina, Tomaž Noč, Virgilij Šoberl in Andrej Smolej. Odločijo se da bo nov gasilski dom zidan, posekajo les za ostrešje in vse skupaj deponirajo na dvorišču tedanjega doma. Zapletati pa se je začelo pri odkupu zemljišča za nov dom in pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Kljub vsem zapletom so gasilci brez gradbenega dovoljenja zabetonirali betonske podstavke za dom in prizidek na lokaciji sredi vasi. Načrt za obnovo in povečavo je izdelal Korel Konič, ki je skupaj z Antonom Svetina pripravil vse potrebno za prestavitev obstoječega lesenega gasilskega doma. V noči iz 9. na 10. junij 1939 so gasilci prestavili stari gasilski dom za 4m proti jug, ga začeli obnavljati in graditi garderobe.

                  

                                               Gasilski dom leta 1907.                                                                       Prestavitev gasilskega doma leta 1939.

Zaradi adaptacije in gradnje prizidka gasilskega doma brez gradbenega dovoljenja in brez pooblaščenega graditelja je občina izvajalce kaznovala z denarno in zaporno kaznijo. Na izrečene kazni so se gasilci pritožili in sodišče v Radovljici jim je po obravnavi kazni razveljavilo. Po izvedeni prestavitvi je leta 1940 gasilska četa še enkrat vložila vlogo za gradbeno dovoljenje prestavitve gasilskega doma 25m proti jugu. Gradbeno dovoljenje je bilo tokrat izdano za dom, stolp in ograjo. Tako je bil po prestavitvi lesenega gasilskega doma leta 1939 v letu 1940 izdelan še stolp za sušenje cevi in ograja okoli doma.

Po vojni je razvoj gasilstva pokazal potrebo po pravem zidanem gasilskem domu. V letu 1953 je bila izvedena povečava kleti in obnova temeljev. Želja po gradnji zidnaega gasliskega doma ni usahnila in leta 1962 so tako podrli stari leseni gasilski dom in pozidali novega. Zaključna dela so se zavlekla zaradi informacij, da naj bi na mestu obstoječega gasilskega doma zgradili stanovanjski blok. To se seveda ni zgodilo, zato so gasilci s prostovoljnim delom v zgornji etaži uredili vežo in sejno sobo, izdelali omet in fasado doma. Otvoritev novega gasilskega doma je bila na proslavi 70. letnice gasilskega društva v letu 1967.

                 

                                Gradnja gasilskega doma leta 1962.                                                           Gasilski dom ob otvoritvi avgusta 1967.

Število članov se je večalo, usposabljali so nove prostovoljce, z razvojem novih tehnik gašenja je društvo s pomočjo darov vaščanov, občine in prostovoljnim delom sledilo napredku in potrebam na področju reševanja. V letu 1974 je bil zgrajen požarni bazen, leta 1975 je bila dozidana garaža. Po tem gasilski dom ni več spreminjal svoje oblike. Dom se je skrbno vzdrževal in tako v novem tisočletju dobil novo izolacijo in fasado. Zaradi dotrajane konstrukcije je bil podrt lesen sušilni stolp. Na njegovem mestu je bil zgrajen nov prizidek v katerem je manjši prostor za sušenje cevi in nove sanitarije. Na celotnem gasilskem domu je bila zamenjana strešna kritina. Podrta je bila tudi stara lesena lopa, na njenem mestu pa zgrajena nova zidana, ki služi kot skladišče.

     
           
                               Gasilski dom po dozidavi garaže leta 1975.                                                                  Gasilski dom leta 2007.

                                                                                                                Gasilski dom danes.
Comments