O nas


Društvo

 
Prostovoljno gasilsko društvo Koroška Bela (PGD Koroška Bela) je registrirano v skladu z zakonom o društvih. Vpisano v register društev pri UE Jesenice, dne 29.01.2013, pod št. 5151821.
 
PGD Koroška Bela se uvršča po kategorizaciji v II. kategorijo. V skladu s svojimi pristojnostmi opravlja PGD Koroška Bela preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanjem na območju Jesenic in sicer: Koroške Bele, Slovenskega Javornika, Potokov, Javorniškega Rovta, Jesenic in Gornjesavske doline oz. Gorenjske regije.
 

Vizija

Čim več našega dela bomo posvetili usposabljanju in izobraževanju naših članov in članic, saj je le izobražen in usposobljen gasilec kos nalogam zaščite in reševanja. Posebno pozornost bomo posvetili vključevanju mladine v naše gasilske vrste. Zavedati se moramo, da le tako lahko delujemo in obstajamo še naprej – »NA MLADIH SVET STOJI«.

Zavzemali se bomo, da se sredstva za naše delovanje ne bodo zmanjševala in se bo naše PGD Koroška Bela razvijalo v skladu z uredbo o organiziranju in opremljanju prostovoljnih gasilskih društev.

Naš namen je s strokovnim pristopom doseči ugled in zaupanje javnosti v prostovoljno gasilstvo, tako da bomo enakopravno sodelovali, gradili in ustvarjali, ne škodovali drugim in vse opravljali na kulturnem nivoju, z znanjem in spoštovanjem.

Poudarek bo tudi na družabnem življenju v našem društvu, kot so razna srečanja, pohodi, izleti, pikniki, prireditve, skratka vsaka ideja v to smer je dobrodošla. Gradili bomo na medčloveških odnosih, humanitarnih načelih, skratka na pomoči sočloveku.
 

Poslanstvo

 

Zagotavljanje strokovne pomoči na področju zaščite in reševanja za vse, ki bodo potrebovali našo pomoč in krepitev tovarištva med gasilci.

Vendar pa ne moremo delovati samo znotraj našega društva, zato se bomo povezovali z sosednjimi gasilskimi društvi ter ostalimi društvi iz našega kraja, krajevno skupnostjo, osnovno šolo in občino, aktivno bomo sodelovali z našo Gasilsko zvezo Jesenice in bomo delovali po njenih navodilih in sugestijah.
 

Vrednote

Gasilstvo ni le dejavnost, nujna za varnejše življenje in pomoč, ampak tudi dejavnost, ki ohranja vrednote, na katere se v sodobnem času vse prevečkrat pozablja: tovarištvo, solidarnost, sodelovanje, nesebičnost, požrtvovalnost in spoštovanje. Vrednote, ki so še vedno značilne za gasilce.

Ko se enkrat »zastrupiš« z gasilstvom, si gasilec za vse življenje!
 

Comments