Vodstvo


 
Društvo vodi upravni odbor, katerega sestavlja 15 članov društva. Nad njihovim delom bdi nadzorni odbor. Najvišji organ društva je zbor članov, ali občni zbor, na katerem se sprejme plan dela za tekoče leto, podajo se poročila za preteklo leto (organizacijsko poročilo, operativno poročilo, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in poročilo mladine). Oba odbora imata mandat pet let.

Člani upravnega odbora:

 
Predsednik: Gregor Čop
 
Podpredsednik: Janez Babič
 
Poveljnik: Aleš Pušavec
 
Podpoveljnik: Zvonko Dovžan
 
Predstavnica članic: Jana Erzar Medić
 
Predstavnica mladine: Klara Markelj Ažman
 
Predstavnik veteranov: Anton Konič
 
Tajnica: Katarina Ažman
 
Blagajnik: Natalija Krek
 
Član: Klemen Trček
 
Član: Matej Brus
 
Član: Branko Kmet
 
Član: Klemen Kobal
 
Član: Jože Kosič
 
Članica: Ana Zavelcina


Člani nadzornega odbora:

 
Predsednik: Miran Ozebek
 
Član: Gregor Potočnik
 
Član: Robert Sušanj

Comments